Nieuws

 Vanaf januari 2018 is de aanvang van de Vespers in Heiloo: 16:00 uur 

 

SCHOLA CANTORUM KENNEMERLAND

De Schola Cantorum Kennemerland bestaat ruim 40 jaar en telt momenteel 8 zangers en de cantor/dirigent. De Schola zingt op basis van de handschriften vanaf de 10e eeuw de Gregoriaanse gezangen in liturgische erediensten in het Kennemerland: op de eerste zondagen van de maand om 16:00 uur de vespers in het Centrum Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo (Het Putje genoemd) en op de vierde zondag van de maand om 11.00 uur de gezongen Euchristieviering in de katholieke Onze LieveVrouw Onbevlekte Ontvangenis kerk in Overveen (Korte Zijlweg).

Een uur voor deze diensten begint het inzingen en het repeteren van de te zingen stukken. Naast deze twee vaste elementen (vanaf half juli tot eind augustus is de Schola op vakantie) zingt de Schola ook wel eens in andere kerken en geeft zij een keer per jaar een concert in samenwerking met een organist, andere muziekanten of een verteller.

Onderwerpen zijn geweest: Kerstconcert, muziek rond Willibrordus, muziek op basis van de teksten van het Hooglied etc. Tijdens de Goede Week zing de Schola de oeroude liturgische gezangen bij de plechtigheden op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. Op uitnodiging kan de Schola ook bijzondere bijeenkomsten opluisteren.

De reguliere repetities zijn op iedere maandagavond van 19.15 uur tot 21.30 uur inclusief een koffiepauze. De Schola zingt vanuit het Graduale Novum (2011), waarin de neumen van de twee belangrijkste handschriften respectievelijk boven en onder de kwadraatnotatie staan gedrukt. De vespers worden gezongen vanuit de door de cantor/dirigent gemaakt fotokopieën. De Schola stelt het Graduale en de andere partituren ter beschikking.

De cantor/dirigent streeft ernaar, dat alle leden de specifieke kenmerken van het Gregoriaans zich eigen maken en op den duur de neumen kunnen lezen. Hiertoe wordt een daartoe geschikte inleiding op het Gregoriaans en de semiologie behandeld en tijdens de repetities steeds gewezen op de voorkomende bijzonderheden.

Het lidmaatschap van de Schola vergt geen contributie, wel de tijd van de repetities en die uitvoeringen en mogelijk enkele momenten van zelfstudie. De nieuwe leden behoeven geen ervaring te hebben met het zingen van Gregoriaans en ook het a vu lezen van de noten is geen voorwaarde. De nieuwe leden dienen wel over enige muzikaliteit te beschikken en een toon of eenvoudige melodie over kunnen nemen/ op toon na kunnen zingen. Het overige leren zij in de praktijk. Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan stemvorming en klankvorming. In een koor gezongen hebben strekt natuurlijk tot aanbeveling, zo ook met het bezit van een mooie of heldere stem.

Voor nadere informatie over de Schola, de cantor/dirigent en over het Gregoriaans zoals de Schola dat zingt verwijzen we u naar de andere pagina"s van deze website.

Nadere info kunt u zich tevens wenden tot de cantor/dirigent Ko Ariëns 075 6173803